© 2020, Studio Design, Všetky práva vyhradené.

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou je školou nachádzajúcou sa uprostred krásneho prostredia obklopeného horami a lesmi. Budova ZŠsMŠ má vlastný školský dvor, ktorý deťom poskytuje dostatočné množstvo priestoru  na oddych a hru. ZŠsMŠ má tiež vlastnú kuchyňu, ktorá poskytuje stravovanie deťom MŠ a seniorom obce.

Pani riaditeľka základnej školy, nás požiadala o vytvorenie novej web stránky, kde by mohla zverejňovať aktuálne a potrebné informácie o dianí v ZŠaMŠ a taktiež prezentovať detské akcie. Web stránka obsahuje navyše aj fotogalériu, ktorá je chránená heslom proti nechceným návštevám.

  • Nami poskytnuté služby

    Vytvorenie web stránky, Redakčný systém, Fotogaléria na heslo, Responzivita, SEO optimalizácia

  • Klient

    Základná škola s materskou školou

Mám záujem o vytvorenie web stránky

Post a Comment