© 2023, Studio DESIGN, Všetky práva vyhradené.

Tvorba profesionálnych web stránok na mieru

Aké výhody mi prináša kvalitná web stránka?

Web stránka je jedným z hlavných pilierov firemnej identity. Obsahuje základné informácie, kontaktné údaje a v stručnosti predstaví činnosť firmy. Web stránka môže upútať svojím dizajnom, ale aj spracovaním.

Kvalitne spracovaná web stránka je navrhnutá intuitívne a najjednoduchšie na používanie pre návštevníka – cieľovú skupinu.
Všeobecne platí pravidlo, že čím viac sa na web stránke pracuje, o to jednoduchšie v konečnom výsledku vyzerá a pôsobí na návštevníka. Dôležité prvky web stránky, ale aj obsahová časť je navrhnutá tak, aby návštevníkovi poskytla čo najviac informácií, za čo najkratší čas. Vtedy návšteva web stránky nie je ako „tŕnistá cesta“, ale ako „prechádzka ružovou záhradou“.

Je dôležité aby web stránka zanechala na návštevníka čo najlepší dojem, pretože aj to je jedna z vecí, ktorú si zapamätá.

Responzivita web stránky

V dnešnej dobre si drvivá väčšina ľudí prehliada web stránky na mobile. Preto je dôležité, aby web stránka vyzerala dobre a zároveň bola funkčná aj na mobilných zariadeniach.

Naše web stránky sú plne responzívne, a teda si ich môžete prezerať na akomkoľvek zariadení a vždy sa zobrazia správne.

Tvorba web stránok - responzívne, tvorba eshopu, SEO optimalizácia
Tvorba web stránok, tvorba eshopu, SEO optimalizácia, Analýza konkurencie a konkurenčného trhu

Analýza konkurencie a konkurenčného trhu

Pred tým, ako sa pustíme do samotnej tvorby web stránky, je dôležité spraviť si analýzu konkurencie. Je dôležité vedieť, čo ponúka konkurencia a na základe toho sa od nej odlíšiť.

Je dôležité poskytnúť pridanú hodnotu pre zákazníkov, niečím sa odlíšiť od konkurencie, na čom potom môžeme budovať a ťažiť zo situácie.

Tvorba web stránok, tvorba eshopu, SEO optimalizácia, Analýza konkurencie a konkurenčného trhu

SEO optimalizácia pre vyhľadávače

Kvalitná web stránka nie je len o tom mať peknú a funkčnú web stránku, ale veľmi dôležité je aj to, aby sme boli ľahko „vyhľadateľní“ aj vo vyhľadávačoch. Väčšina návštevníkov nevie presnú adresu web stránky. Preto keď si ju chce vyhľadať použije vyhľadávač, napr. Google. Je veľmi dôležité web stránku optimalizovať tak, aby sme sa dokázali umiestniť na popredných priečkach vo vyhľadávačoch.

SEO optimalizácia je dlhodobý proces, počas ktorého sa web stránka postupne vylaďuje a to ju dostáva postupne na popredné priečky vo vyhľadávačoch. Ide o pomerne zložitý proces, ktorý sa skladá z mnohých prvkov, ale v konečnom dôsledku, nám to zaručí požadovaný výsledný efekt – zvýšenú návštevnosť na web stránkach.

A/B testovanie web stránky

Keď je web stránka hotová a je tam aj pravidelná návštevnosť, (podľa trhovej oblasti), prichádza na rad testovanie jednotlivých elementov web stránky.

Každá trhová oblasť si vyžaduje určité špecifické zaobchádzanie – nemôžeme hádzať do jedného vreca klientelu pekára, murára alebo informatika. Preto treba jednotlivé prvky web stránky doladiť tak, aby zodpovedala čo najlepšie našej oblasti podnikania – našej cieľovej skupine.

Tvorba web stránok, tvorba eshopu, SEO optimalizácia, A/B testovanie

Tento proces ladenia web stránky sa volá A/B testovanie. Ako príklad uvediem tlačidlo kontaktu. V princípe ide o to, že si našich návštevníkov na web stránke rozdelíme do dvoch skupín a jednej skupine sa zobrazí toto tlačidlo v zelenej farbe a pre druhú skupinu sa zobrazí v červenej farbe. Táto vzorka sa vyhodnocuje nejaký čas (záleží od návštevnosti web stránky) a nakoniec zistíme, že na zelené tlačidlo nám návštevníci klikali v 63% prípadov a na červené len v 37% prípadov.

Web stránky na Wordpress-ovej platforme

Naše web stránky vytvárame na WordPress-ovom jadre, pretože WordPress je redakčný systém, ktorý sa neustále vyvíja. To znamená, že stále vychádzajú nové aktualizácie, ktoré potom zabraňujú útokom na web stránku z vonkajších strán.

WordPress je taktiež veľmi jednoduchý na samotné spravovanie web stránky. Spravovanie web stránky vo WordPress-e je porovnateľné s prácou vo Word-e.

Tvorba web stránky vo WordPress-e má veľa výhod, nakoľko sa dá prispôsobiť presne podľa našich potrieb v akomkoľvek smere, či už ide o tvorbu eshopu, e-learningovú web stránku alebo o prezentačnú web stránku.

Tvorba web stránok, tvorba eshopu, SEO optimalizácia, Wordpress platforma