© 2023, Studio DESIGN, Všetky práva vyhradené.
Tvorba web stránok

STOLAMED PLUS, s.r.o.

Spoločnosť StudioDesign sa rada zapojila do spolupráce s významnou firmou STOLAMED PLUS, s.r.o. na vytváraní ich modernizovanej webovej stránky. STOLAMED PLUS je popredný poskytovateľ v oblasti zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. Naším cieľom bolo vytvoriť pre nich školiaci systém BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), ktorý umožňuje klientom absolvovať testy z BOZP a získavať potrebné certifikáty.

Zobraziť viac

Tento špeciálny systém poskytuje efektívne a interaktívne riešenie pre bezpečnostné školenia, prispievajúc k zvýšeniu bezpečnosti a kvality pracovného prostredia.

Okrem toho sme sa venovali aj optimalizácii web stránky www.stolamed.sk, aby bola rýchla a príjemná pre používateľov. Implementovali sme moderné techniky a postupy, ktoré zabezpečujú optimalizáciu načítavania stránok, minimalizáciu dátového prenosu a zlepšenie celkovej výkonnosti. Výsledkom je web stránka, ktorá rýchlo reaguje na požiadavky návštevníkov a poskytuje pohodlné a efektívne prehliadanie obsahu.
S radosťou sme podporili STOLAMED PLUS, s.r.o. v ich snahách o odbornosť a profesionálny prístup v oblasti BOZP a zároveň sme im poskytli technologické riešenia na optimalizáciu ich online prítomnosti.

Zobraziť menej

Získať svoju profesionálnu web stránku teraz

Ako sme postupovali pri tvorbe web stránky?

  • Analýza konkurencie a užívateľské zameranie
  • Vytvorenie web stránky
  • Vytvorenie školiaceho systému BOZP
  • Optimalizácia pre mobilné zariadenia
  • Optimalizácia rýchlosti načítavania web stránky
  • SEO Optimalizácia pre vyhľadávače